Klaipėdos darželio „Gintarelis“ 2021 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos darželio „Gintarelis“ 2019 m. veiklos ataskaita

 

Mokyklos vidaus auditas – tai priemonė, padedanti užtikrinti mokyklos teikiamo švietimo kokybę. Vidaus audito rezultatai yra svarbiausias informacijos šaltinis kuriant strateginį mokyklos planą, tobulinant mokyklos veiklą. Mokyklos vidaus auditas yra nuolatinis kruopštus reflektavimo procesas, įtraukiantis visus mokyklos darbuotojus, Jo tikslas – analizuoti mokyklos darbo aspektus, išskirti privalumus ir trūkumus bei parengti planus, tobulinančius mokyklos veiklą.

2018-2019 m.m.