LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ – „GINTARĖLIO“ SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2022 – 2023 M. DUOMENŲ ANALIZĖ:

profilaktinių sveikatos patikrinimų 2022-2023 duomenų analyzė

 

DARŽELIO „GINTARĖLIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2021 – 2022 M. DUOMENŲ ANALIZĖ:

2021 – 2022 m.m. d.GINTARĖLIS metinė vaikų pažymėjimų ataskaita

 

DARŽELIO „GINTARĖLIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2020 – 2021 M. DUOMENŲ ANALIZĖ:

2020 – 2021 m.m. d GINTARĖLIS metinė vaikų pažymejimų ataskaita

 

DARŽELIO „GINTARĖLIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2019 – 2020 M. DUOMENŲ ANALIZĖ:

2019-2020 m.m. d. GINTARĖLIS metinė vaikų pažymėjimų ataskaita

 

DARŽELIO „GINTARĖLIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2018 – 2019 M. DUOMENŲ ANALIZĖ: