Direktorė

Direktorė

Violeta Urbonienė

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis

Pedagoginio darbo stažas – 35 metai,

Vadybinio darbo stažas – 13 metų

II vadybinė kvalifikacinė kategorija

 

Vadovo darbotvarkė

Informacija ruošiama

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ramutė Cicinienė