IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINOS SĄLYGOS

V-2543 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (lrs.lt)

ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI

V-313 Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo… (lrs.lt)

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo

T2-352_vaiku priėmimo tvarkos aprašas_2015 (2)