Viešieji pirkimai

2018 m. viešųjų pirkimų planas

2017m. biudžetiniams metams numatomų pirkti Klaipėdos darželio ,,Gintarėlis“ reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų  pirkimų planas

2017 m. pirkimų planas

Viešujų pirkimų taisyklės

2016 biudžetiniams metams numatomų pirkti Klaipėdos darželio ,,Gintarėlis“ reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų  pirkimų planas

pirkimų planas

Skelbimai apie sudarytą pirkimo sutartį Nr

Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį Nr

Skelbimas apie pradedamą pirkimą Nr

KLAIPEDOS DARˇELIO ,,GINTARELIS“ 2014  BIUDˇETINIAIS METAIS NUMATOMU PIRKTI KLAIPEDOS DARŽELIO „GINTARELIS“ REIKMEMS REIKALINGU DARBU, PREKIU IR PASLAUGU PLANAS
KLAIPEDOS DARˇELIO ,,GINTARELIS“ VIEŠŲŠJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI
KLAIPEDOS DARˇELIO ,,GINTARELIS“ SUPAPRASTINTU VIEŠUJU PIRKIMU KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
KLAIPEDOS DARŽELIO ,,GINTARĖLIS“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS
2013 M. BIUDˇETINIAIS METAIS NUMATOMU PIRKTI KLAIPEDOS DARˇELIO ,,GINTARELIS“ REIKMEMS REIKALINGU DARBU, PREKIU IR PASLAUGU PLANAS
KLAIPEDOS DARˇELIO ,,GINTARELIS“ 2013 M. BIUDˇETINIAIS METAIS REIKALINGU PIRKTI PREKIU, PASLAUGU IR DARBU SARAŠAS
Klaipėdos darželio ,,Gintarėlis“ 2015 biudžetiniais metais numatomų pirkti prekių, paslaugų ir darbų planas