Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ direktorės Violetos Urbonienės 2021 metų veiklos ataskaita:

Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ direktorės Violetos Urbonienės 2021 metų veiklos ataskaita

Strateginis veiklos planas 2022-2024 m.

Strateginis planas 2022-2024m.

Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ direktorės Violetos Urbonienės 2020 metų veiklos ataskaita:

Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ direktorės Violetos Urbonienės  METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimas dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms:

Klaipėdos miesto savivaldybės pritarimas ikimokyklinio ugdymo įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms T2-142

Klaipėdos darželio ,,Gintarėlis“ strateginis planas

įsakymas dėl strateginio plano tvirtinimo

strateginis veiklos planas 2020-2022

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2021-2023

Klaipėdos darželio ,,Gintarėlis’ vidaus darbo ir tvarkos taisyklės

GINTARĖLIS VIDAUS TVARKOS TAISYKLES

 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas:

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

 

Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ pedagogų etikos kodeksas:

PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS