ĮSTAIGOS TARYBA

 1. Danguolė Macijauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininkė)
 2. Ramutė Cicinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 3. Žydrė Martinkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 4. Renata Jakovenko, ūkio reikalų tvarkytoja
 5. Daiva Aleksejevienė, ugdytinio mama
 6. Daiva Ostapčuk​, padėjėja.

DARBO TARYBA

 1. Žydrė Martinkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininkė)
 2. Danguolė Macijauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 3. Asta Gaučienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

METODINĖ TARYBA

 1. Ramutė Cicinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė)
 2. Violeta Urbonienė, direktorė
 3. Daiva Galdikienė, neformaliojo švietimo mokytoja
 4. Aldona Kaštaljanovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 5. Ilona Mieliulienė, meninio ugdymo mokytoja

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 

 1. Reda Simaitienė, logopedė (pirmininkė)
 2. Violeta Urbonienė, direktorė
 3. Ramutė Cicinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 4. Jolanta Endriuškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 5. Skirmantė Barbšienė, judesio korekcijos mokytoja
 6. Daiva Aleksejevienė, VSP specialistė
 7. Renata Juškevičienė, raštinės administratorė

ATESTACINĖ KOMISIJA 

 1. Ramutė Cicinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė)
 2. Ramunė Grubliauskienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė
 3. Izolda Jucikaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 4. Aldona Kaštaljanovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 5. Daiva Galdikienė, neformaliojo švietimo mokytoja

KRIZIŲ VALDYMO KOMISIJA

 1. Ramutė Cicinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė)
 2. Violeta Urbonienė, direktorė
 3. Reda Simaitienė, logopedė
 4. Skirmantė Barbšienė, judesio korekcijos mokytoja
 5. Silvija Zeleckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO GRUPĖ

 1. Skirmantė Barbšienė, judesio korekcijos mokytoja
 2. Jolanta Endriuškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 3. Izolda Jucikaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

INTERNETINĖS SVETAINĖS ATNAUJINIMO GRUPĖ

 1. Ramutė Cicinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Skirmantė Barbšienė, judesio korekcijos mokytoja