2022 m. birželio 30 d. finansinės būklės ataskaita

2022 m. birželio 30 d. finansinės būklės ataskaita

2022 m. kovo 31 d. finansinės būklės ataskaita

2022 m. kovo 31 d. finansinės būklės ataskaita

2021 m. metinė finansinės būklės ataskaita

2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita

2021 m. rugsėjo 30 d. tarpinė finansinės būklės ataskaita

2021 rugsėjo 30d. ataskaita

2021 m. kovo 31 d. tarpinė finansinės būklės ataskaita

2021 m. kovo 31 d. ataskaita

2020 m. gruodžio 31 d. metinė finansinės būklės ataskaita

metinė finansinės būklės ataskaita

2020 m. rugsėjo 30 d. tarpinė finansinės būklės ataskaita

2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

2020 m. birželio 30 d. tarpinė finansinės būklės ataskaita

2020 m. birželio 30 d. ataskaita

2020 m. kovo 31 d. tarpinė finansinės būklės ataskaita

2020 m. kovo 31 d. ataskaita